תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט של פיוצ'ר סל בע"מ (להלן "האתר") המנוהל על ידי חברת פיוצ'ר סל בע"מ ח.פ. 513849620 ("החברה"). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). הגלישה באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או צפיה והאזנה לסרטונים שבו, וקריאת החומרים המפורסמים בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. החברה שומרת על זכותה להכניס לאתר שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

כל מוצר שתרכוש באמצעות האתר יהא כפוף לתנאי שימוש אלו. נא קרא אותם היטב.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים, והנך מאשר לחברה ו/או למנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או למי מטעמה, בכפוף להוראות הדין החל,  לשמור כל מידע שתבחר למסור או כל חלק ממנו, במאגר המידע של החברה, בין אם ביצעת פעולה כלשהי באמצעות האתר ובין אם לאו. כל מידע כאמור, שימסר על ידיך, יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

הגבלות ואיסורים  

במידה והנך מעוניין להזמין מוצרים באמצעות האתר, אזי כתנאי לרכישת מוצרים באמצעות האתר הנך מתחייב כדלהלן: (א) כי הנך מעל גיל 18, (ב) כי במידה ותבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך מצהיר ומתחייב כי כרטיס האשראי הינו בבעלותך, הינו בתוקף וכי קיימת בחשבונך מסגרת מספקת בכדי לכסות את התשלום.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לחברה, בעליה ו/או למנהליו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש. (ו) שימוש בחשבון של אדם אחר לרבות כניסה לכרטיסו או הזמנת מוצרים עבורו (ז) שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותך.

החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו, ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה ספקי שירותיה, עובדיה או מי מטעמה, מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך או לכל צד שלישי, בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

השימוש באתר על ידיך הינו שימוש אישי ולא-מסחרי בלבד. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

הנך מתחייב כי בשום מקרה לא תבצע כל שימוש שלא כדין או רשלני במוצרים שתרכוש באמצעות האתר.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר, הינם רכושה של החברה או של צד שלישי כלשהו, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של החברה ולשימוש אישי בלבד.

השימוש באתר

האתר הינו חנות לרכישת ציוד נלווה לטלפונים סלולרים ומוצרים למניעת שכחת תינוקות ברכב, בעלי מותגים שונים המיובאים ממקומות ומספקים שונים בעולם, וכן משמש כאתר המספק מידע אודות הציוד הנמכר בו, לרבות מאפייניו, אופן השימוש, שם הספק ואופן השימוש בציוד, וכולל בין היתר הסברים וסרטונים על אופן השימוש בו.

 

האתר מציג את המוצרים שניתן לרכוש באמצעותו בשילוב תמונה. ליד כל מוצר ניתן לראות את מחירו של כל מוצר ומידע אודות המוצר, וכן ליצור עימנו קשר אודות מוצר זה. התמונה הינה להמחשה בלבד ואין מחויבות כי המוצר שתרכוש יהיה זהה באופן מדויק לזה המופיע בתמונה.

 

השימוש באתר אינו מחייב רישום ואולם במהלך רכישת מוצרים באמצעות האתר תוצע לך לבחירתך אפשרות לרישום לאתר. במידה ותחליט על פי שיקול דעתך להירשם לאתר, במסגרת הליך הרישום תבחר סיסמה לשימושך האישי בלבד אשר הינך מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר לכל צד שלישי לעשות בה שימוש.

 

באמצעות כניסה לחשבונך תוכל לעקוב אחר סטטוס הזמנתך.

 

על מנת להזמין מוצר, עליך ללחוץ על תמונתו וללחוץ על לחיץ "הוסף לסל".  כאשר תרצה לבצע את הרכישה, תיכנס לעגלת הקניות שלך, ותלחץ על "עבור לתשלום". במסגרת הליך הרכישה תידרש להכניס את שמך המלא, הכתובת למשלוח, הטלפון שלך, הדואר האלקטרוני שלך, ופרטי אמצעי התשלום. כל הפרטים שתמסור ישמשו את החברה אך ורק במסגרת המצוין בהצהרת הפרטיות.

 

הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ((SSL בהתאם למקובל בענף, ולא תהא גישה לפרטי הרכישה לאתר ו/או לחברה, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט חברת האשראי.

 

מובהר כי  החברה לא תהיה אחראית לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום.

 

עם סיום ביצוע התשלום הזמנתך תאושר. ביחד עם אישור ההזמנה תקבל דואר אלקטרוני מהאתר המאשר את קליטתה ומפרט מספר הזמנה ואת פרטיה, לרבות זמן האספקה המשוער. נא שמור מספר זה למעקב ועדכן את החברה על כל טעות שהנך מגלה כי נפלה. החברה רשאית לשנות את זמן האספקה של המוצרים בהודעה מראש של יומיים. במקרה שיתברר לחברה כי ביצעת הקלדה שגויה של פרטים, תהא הזכות לחברה לבטל את ההזמנה גם לאחר קבלת מספר הזמנה.

 

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים במכוון, הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה.

 

ביטול עסקה

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בטלפון יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו. ניתן לבטל עסקה במועד המאוחר מבין – תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת אישור פרטי העסקה. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן "דמי הביטול"), וכן עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הרוכש לחברה, תבוצע בדיקה מול הרוכש, ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.

 

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

 

ביטול העסקה יתבצע באמצעות מתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, בעל פה, בטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]  בפקס מספר 039615768 באמצעות קישור אינטרנטי באתר Tippy-il.co.il, או בדואר  לכתובת דוד פנקס 4,ראשון לציון.  בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר, והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, ולרבות כל שימוש שתבצע בכל ציוד שתרכוש באמצעות האתר, הנן באחריותך בלבד והחברה, בעליה, מנהליה עובדיה ספקי שירותיה או מי מטעמה לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם אישור ההזמנה.

החברה תעשה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה המצוינים באתר, אולם אין התחייבות כי לא יהיו איחורים שמקורם אינו באחריות החברה או צדדים שלישיים מטעמה. מובהר כי במקרים בהם זמן האספקה של המוצרים יתארך מעבר למצוין באתר, תודיע לך החברה על כך.

במידה והמוצר שהזמנת אינו זמין, תינתן לך האפשרות לבחור במוצר מקביל או לבטל את הזמנתך.

הגבלת אחריות

השימוש במוצרים הנמכרים באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. ידוע לך ואתה מאשר כי המוצר הינו לשימוש המיועד לו בלבד. הנך מתחייב להשתמש במוצר על פי הוראות השימוש וכללי הבטיחות המפורטים ובכל חוברת המצורפת אליו.

האחריות אשר מוענקת לך במסגרת רכישת המוצרים הינה אחריות יבואן בלבד. כל תקלה במוצר כלשהו, תטופל על ידי היבואן.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם האתר ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים.

החברה מנהליה, בעלי מניותיה עובדיה או ספקי שירותיה או מי מטעמם, לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג
מצד החברה מנהליה, בעלי מניותיה עובדיה או ספקי שירותיה או מי מטעמם בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.

בכפוף למגבלות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על החברה מנהליה, בעלי מניותיה עובדיה או ספקי שירותיה או מי מטעמם אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לרכישה או שימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר או שירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות האתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהמוצרים באתר. במקרה כאמור יסופקו כל ההזמנות ששולמה תמורתן.

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את החברה מנהליה, בעלי מניותיה עובדיה או ספקי שירותיה או מי מטעמם בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל [email protected]

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר

 

 

מדיניות פרטיות

 

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר Tippy-il.co.il (להלן "האתר") את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שתעשה חברת פיוצ'ר סל בע"מ ("החברה"), בעלת האתר, במידע, איסופו ושימושיו. החברה רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר, ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

 

החברה אוספת מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר, כמות ההזמנות, המוצרים המוזמנים וכיו"ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי החברה מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע של החברה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.
החברה נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר, לרבות קבלת מידע הנוגע למוצרים שהוזמנו על ידם ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף להוראות הדין החל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לחברה מרגע המסירה, והחברה תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות ביצוע רכישת מוצרים, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או למוצרים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה.

 

החברה רשאי לשמור מידע שיאסוף אודותיך במאגריו ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

 

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי  החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי הגלישה שלך,  וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות באתר ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

האתר משתמש בשירותים של צדדים חיצוניים, ובמידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי  החברה אינה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. כל ספק מתחייב כי כל מידע שימסור בקשר לשירותים או מוצרים אותם הוא מוכר הינו נכון מדויק ועדכני וכל אחריות בגין מידע זה תהא על הספק.

החברה נוקטת באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי  החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

 

כל תשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי או Paypal דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

החברה לא תמכור או תעביר לאחרים (למעט לצורך ביצוע הזמנתך), מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין החברה בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

 

 החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל [email protected], בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר.

 

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל [email protected]