TIPPY-FI

Tippy-Fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad ללא עזרה של הטלפון הסלולרי.

Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר  באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.

Tippy-Fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad ללא עזרה של הטלפון הסלולרי.

Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר  באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.

קוד קופון לרכישה ב-60% הנחה: savelife

tippy-f_28

פונקציוניות טכנית

הופך את Tippy Pad להיות בלתי תלוי בטלפון

טכנולוגית תקשורת BLE

הפעלה אוטומטית עם Tippy Pad

התרעה ויזואלית (אור) על הפעלה ומצב חירום

התרעה קולית על הפעלה ומצב חירום

ניטור רמת הסוללה של ההתקן ושל כריות Tippy Pad המקושרות

" הגדרה של Tippy-Fi בפרוצדורה ידנית או באמצעות אפליקציה ייעודית"

סוללה ניתנת להחלפה

אפשרות לקשר עד 3 כריות Tippy Pad

איך זה פועל?

חברו אותו ל- Tippy Pad שלכם
Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.
חיבור בלוטות'
הודות לטכנולוגית Tippy fi , BLE מתנתק מההתקן כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית וויזואלית
לאחר הניתוק, Tippy-Fi שולח התרעה קולית מלווה באור אדום מהבהב ומודיע להורה על שכחת הילד ברכב.
התחברות מחדש להתקן
Tippy-Fi ממשיך לצלצל ולהבהב כל עוד לא נפתר מצב החירום על ידי התקרבות לרכב שבו מצוי הילד.
הפסקה מודעת של ההתרעה
אם במהלך התרעה בפועל המצב נמצא בשליטה, די לנער ניעור חוזר ונשנה של Tippy-Fi בתנועות של כף היד, כפי שנהוג לעשות עם מד חום, כדי להפסיק את הצפצוף.
הקודם
הבא
חברו אותו ל- Smart Pad שלכם 1
Tippy-fi מתקשר ישירות עם Tippy Pad שלכם. לאחר ההגדרה, ההתקן מתחבר לכרית שבמושב הבטיחות ברכב שלך וכבר לא נחוץ לו סמארטפון כדי לאותת על מצב חירום. Tippy-Fi יתחבר באופן אוטומטי אל Tippy Pad ויתריע על כך באמצעות 3 צפצופי אישור מלווים באור כחול מהבהב.
חיבור בלוטות' 2
הודות לטכנולוגית BLE, Tippy-Fi מתנתק מההתקן כאשר מתרחקים מספר מטרים מהרכב.
התרעה קולית וויזואלית 3
לאחר הניתוק, Tippy-Fi שולח התרעה קולית מלווה באור אדום מהבהב ומודיע להורה על שכחת הילד ברכב.
התחברות מחדש להתקן 4
Tippy-Fi ממשיך לצלצל ולהבהב כל עוד לא נפתר מצב החירום על ידי התקרבות לרכב שבו מצוי הילד.
הפסקה מודעת של ההתרעה 5
אם במהלך התרעה בפועל המצב נמצא בשליטה, די לנער ניעור חוזר ונשנה של Tippy-Fi בתנועות של כף היד, כפי שנהוג לעשות עם מד חום, כדי להפסיק את הצפצוף.
הקודם
הבא

פשוט מאד עם TIPPY-FI!

משתמש יכול להגדיר שני אופנים: הגדרת תצורה ידנית באמצעות סדרה של תנועות ידיים ייעודיות או באמצעות האפליקציה הייעודית. צפו בסרטון ההדרכה ולקבלת מידע עיינו באזור השאלות הנפוצות.

הגדרה באמצעות אפליקציה

הורידו את אפליקציה Tippy-Fi כדי לקשר אותה ל-Tippy Pad באמצעות הגדרה מונחית.

לתשומת לבכם – יש לוודא שכריות Tippy Pad שרוצים לשייך אינן קשורות לאפליקציה Tippy, כיוון שזה מפריע בתהליך ההגדרה.